Työehtosopimukset

Huom!

Matkailu-, ravintola- ja vapaa-ajan palveluita koskevien työehtosopimusten (työntekijät ja esimiehet) sopimuskausia jatketaan 30.9.2020 asti. Aiemmin sovitut palkkataulukot pysyvät voimassa.
Poikkeustilanteen vuoksi sovitut muutokset astuvat voimaan 19.3.2020. 

Poikkeustilanteen vuoksi neuvotteluosapuolet sopivat määräaikaisista muutoksista työehtosopimuksen määräyksiin, jotka ovat nyt voimassa.

Muutokset koskevat lomautusilmoitusajan lyhenemistä, sairauspoissaoloista ilmoittamista, oikeutta alle 10-vuotiaan sairaan lapsen hoitoon sekä yhteistoimintalain määräajoista poikkeamista.

Katso tästä tarkemmat tiedot määräaikaisista muutoksista matkailu-, ravintola- ja vapaa-ajan palveluiden työehtosopimuksiin. 

 

 

Kiinteistöpalvelualalle on saatu neuvottelutulos. Allaolevasta linkistä pääset tutustumaan siihen.

https://www.pam.fi/wiki/kiinteistopalvelualan-tyoehtosopimus.html

Poikkeustilanteen vuoksi neuvotteluosapuolet sopivat määräaikaisista muutoksista työehtosopimuksen määräyksiin, jotka ovat nyt voimassa.

Katso tästä tarkemmat tiedot määräaikaisista muutoksista kiinteistöpalvelualan työehtosopimukseen. 

Työehtosopimuk set ja palkkataulukot